Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 feb 2012 Kennis

Verzekeringsoplossing voor doorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht om twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vaak is de werkgever op grond van de CAO zelfs verplicht gedurende het eerste jaar van ziekte 100% van het loon door te betalen. Om dit risico af te dekken kunnen werkgevers er toe over gaan een ziekteverzuimverzekering te sluiten.

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.

Dit artikel bevat 110 woorden

  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees ook…

Loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet

De Ziektewet verzekert bepaalde groepen werknemers tussen de 15 en 65 jaar in de eerste twee verzuimjaren tegen loonderving door arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak. Het gaat om de groepen werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingplicht heeft; zogenaamde vangnet gevallen. Zoals de uitzend- en oproepkrachten,werklozen, werknemers bij faillissement van de werkgever, werknemers met een tijdelijk contract, werkneemsters die ziek zijn of worden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Volgens de Ziektewet is er sprake van arbeidsongeschiktheid als men als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zijn of haar eigen arbeid te verrichten.

Uitkeringsgerechtigde op grond van de WIA

Gedurende de eerste twee ziektejaren rust er op de werkgever een loondoorbetalingsverplichting op grond van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze eerste twee jaar moeten de werkgever en werknemer alles in het werk stellen om reïntegratie in het eigen bedrijf of een ander bedrijf mogelijk te maken. Aan het einde van deze twee jarige periode volgt de claimbeoordeling door het UWV.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.