Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 aug 2023 Nieuws

Schuld bij de fiscale partner die daarna bij de bank wordt geherfinancierd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld, die bij de fiscale partner is aangegaan ter verwerving van de eigen woning en daardoor geen eigenwoningschuld is, door herfinanciering bij een bank kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees ook…

Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024

In de vorige beleids- en uitvoeringsagenda heb ik (staatssecretaris Marnix L.A. van Rij) aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen te ontwikkelen. Ik wil in deze visie inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de reeds bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Ik streef ernaar om mijn visie in de loop van 2024 aan uw Kamer te doen toekomen.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos CFP®
25 aug 2023
Waar in de vraagstelling 'bank' staat, kan praktisch inderdaad ook 'derden' gelezen worden, zoals familie, BV, verzekeraar, pensioenfonds, etc. Mits dus niet fiscaal partner.
 
Reinier Gunneman
25 aug 2023
Wat mij opvalt is dat hier herfinanciering bij bank genoemd wordt ipv herfinanciering bij een niet fiscaal partner. Want daar gaat het toch juist om? De financiering van de eigen woning bij fiscaal partner is niet aftrekbaar. Door daarna elders, dus bank maar ook andere derden zijnde niet fiscale partners, her te financieren en te voldoen aan de vereisten voor ews, voldoet schuld daarna vanaf dat moment als ews. Toch?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 aug 2023

Laatst gewijzigd

25 aug 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.