Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 jun 2021 Nieuws

Monitor Wsnp 2020

In 2020 daalt de instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) opnieuw. Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, is daarom op 1 mei 2021 een pilot gestart waarbij bewindvoerders Wsnp een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) kunnen aanvragen voor het indienen van een verzoek tot toelating in de Wsnp. Bureau Wsnp hoopt hiermee de doorstroming tussen de Msnp (Minnelijke Schuldsanering natuurlijke personen) en de Wsnp te verbeteren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Monitor Wsnp 2019

Uit de monitor Wsnp 2019 blijkt weer dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in 2019 positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.

Monitor Wsnp 2018

Dit rapport beschrijft het resultaat van de vijftiende meting, waarin de gegevens en ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar zijn beschreven.

Monitor Wsnp 2017 gepubliceerd

De Monitor Wsnp 2017 (14e meting) is gepubliceerd. In het rapport leest u de stand van zaken en de effectiviteit van de Wsnp voor 2017.

Monitor Wsnp 2016

De Monitor Wsnp behandelt deze keer, naast de vaste gegevens, aanvullend onderzoek naar de vereenvoudigde procedure, verschillen tussen de rechtbanken bij toelating tot de Wsnp, en het benoemingenbeleid van de rechtbanken.

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 2015

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

Elfde monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

Ruim 82% van de personen die zijn toegelaten tot de schuldsanering, haalt schuldenvrij de eindstreep. Een beperkt deel van deze huishoudens krijgt na verloop van tijd weer nieuwe schulden. Dit blijkt uit de Monitor 2014 over de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel.

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

De tiende meting van de monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp) is als download beschikbaar. De tiende monitor Wsnp biedt een cijfermatig en trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, de uitkomst van Wsnp-trajecten, doorlooptijden en de toepassing van het dwangakkoord, het moratorium en de voorlopige voorziening.

Beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de negende monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen(Wsnp) naar de Tweede Kamer gestuurd (zie download). De negende monitor verschaft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, uitkomsten van Wsnp-trajecten, bijzondere procedures (dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en noodmoratoria), doorlooptijden en proces en aanbod van bewindvoerders.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 jun 2021

Laatst gewijzigd

14 jun 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.